Erik Compton wins PGA Tour Courage Award

SAN MARTIN, California (AP) — Two-time heart transplant recipient Erik Compton is the winner of the inaugural PGA Tour Courage Award. The PG…

Erik Compton wins PGA Tour Courage Award

SAN MARTIN, Calif. (AP) — Two-time heart transplant recipient Erik Compton won the inaugural PGA Tour Courage Award on Wednesday. The PGA To…